ນີ່1

ເຊລາມິກກັນລູກປືນ

99% Alumina Bulletproof Tile Ceramic ຜະລິດເສັ້ນ

Chemshun 99% Alumina Bulletproof Ceramics ສໍາລັບປະຈໍາຕະກູນຮ່າງກາຍ